STANDARTLAR
MESBEK
KATALOG
STANDARTLAR
TS EN 124-2 STANDARDI

Yürülük tarihi,
23.10.2015
Standart başlığı,
“Taşıt ve yaya alanları için oluk kapakları ve rögar kapakları - Bölüm 2: Dökme demirden yapılmış oluk kapakları ve rögar kapakları” adını taşımaktadır.

Standard Kapsamı,
Bu Avrupa Standardı yaya ve/veya taşıt trafiğinin söz konusu olduğu alanlarda oluk, rögar ve muayene odalarının kapatılması için 1000 mm’ye kadar ve dâhil net açıklığa sahip beton içersin ya da içermesin pulsu grafit dökme demir ve/veya küresel grafit dökme demirden yapılmış oluk kapakları ve rögar kapakları için uygundur.
Kaynak : https://www.tse.org.tr


TS EN 124-2 STANDART SINIFLARI :
Lamel grafitli ve küresel grafitli dökme demir malzemeden mamül,
Rögar kapakları ve Izgara Takımları
TS EN 1433 STANDARDI

Yürülük tarihi,
10.11.2005
Standart başlığı,
“Drenaj kanalları - Taşıt ve yaya trafiğine açık alanlar için - Sınıflandırma, tasarım ve deney gerekleri, işaretleme ve uygunluk değerlendirmesi”

Standard Kapsamı,
Bu standard, yüzey sularının toplanması ve taşınması için yaya ve/veya taşıt trafiğine açık alanlara yerleştirilen, doğrusal drenaj kanallarına ait gerekleri kapsar.

Kaynak : https://www.tse.org.tr

TS EN 1433 STANDART SINIFLARI :
Küresel grafitli dökme demir ızgaralı, sentetik reçine bağlayıcılı betondan mamul drenaj kanalı.