KALİTE POLİTİKASI
MESBEK
KATALOG
KALİTE POLİTİKASI
VİZYONUMUZ

Müşteri Odaklı ve Kaliteli Hizmet Anlayışıyla Döküm Sektöründe Öncü Kuruluş Olarak Dünya Çapında Etkin Kuruluş Olmak

MİSYONUMUZ

Müşterilerin Her Türlü İhtiyaçlarının Çağdaş Döküm Tekniklerini Kullanarak, Kaliteli Bir Şekilde Karşılanması ve Ortaya Çıkabilecek İhtiyaçlara Yönelik Yeni Ürün ve Hizmetlerin Geliştirilmesidir.


ORTAK DEĞERLERİMİZ

• Üreterek Paylaşmak. "Paylaşmak Esastır" Sloganı Bu Bilinci Somutlaştırmaktır.
• Müşteri Odaklı Hizmet Anlayışı;
• Sınırsız Hizmetle Koşulsuz Müşteri Memnuniyeti;
• Ürün ve Hizmetlerimizi Verimlilik ve Kaliteye Uygunluk Prensiplerinden Taviz Verilmeksizin Optimum Maliyetle Sunmak;
• Müşterilerin İhtiyaç Duyduğu Ürün ve Hizmetleri, İhtiyaç Duyulan Şekilde Sunmak;
• Müşteri, Çalışanlar ve Firma Yetkililerinin Memnuniyetinin Sağlanması;
• Sınırsız Hizmetle Koşulsuz Müşteri Memnuniyeti
• Kurumun Ekonomik Değerinin Yükseltilmesi ve Çalışanların Memnuniyeti;
• Gerek Hizmet Sunumu ve Gerekse Hizmet Kalitesinin Geliştirilmesinde Tüm Çalışanların Üstün Gayret Göstermesi ve Önerilerde Bulunması Esastır.


KALİTE POLİTİKAMIZ

Faaliyet gösterdiğimiz döküm sektörü konusunda titizlik gerektiren ve ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayan bir sektördür.

Döküm ürünlerimizi düşük maliyetlerde üretmekle ülke ekonomisine katkı yaptığımıza inanmaktayız.

Bu sektöre hizmet verme yolundaki politikamıza temel olabilecek esaslar aşağıda belirtilmiştir.

İşbirliğimizin temel prensibi olan ürün kalitesi ve müşteri memnuniyeti anlayışı ile en kaliteli ürünü, en kısa zamanda, en uygun fiyatlarla müşterilerimize ulaştırmak,

Sektörümüzün vermiş olduğu bilinçle, günümüz şartlarında her türlü teknolojiyi kullanarak Taahhüt ettiğimiz işleri zamanında ve projelerine uygun olarak gerçekleştirmek,

Kanuni Mevzuat ve şartlara taviz vermeden uymak,

Devamlı iyileştirmeye azami özen göstermek,

Kalite düzeyini sürekli yükseltmek için tüm çalışanlarımızın fikirlerini alıp, projelerimize katılımlarını sağlamak,

İş yaptığımız kurumlarda sağladığımız güvenin, büyük bir sermaye olduğunun bilincinde olmak ve bu sermayeyi her geçen gün arttırmak. Tüm çalışanlarımıza gerekli bilgilendirme ve eğitimler yardımıyla kendilerinin, diğer çalışanların ve ziyaretçilerin sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atmamayı temel görev olarak benimsetmek,

Tüm faaliyetlerimiz kapsamında olası tehlikeli durum ve davranışlar ile ilgili risk değerlendirmelerini sistematik bir şekilde yaparak önleme kültürünü yerleştirmek,

Tüm faaliyetlerimiz kapsamında, geri dönüştürülebilir atıklarımızı değerlendirmek, sınırlı olan doğal kaynak kullanımlarını azaltmak, çevreye zararlı atıklardan dolayı oluşacak kirliliği önlemek, canlı hayatı olumsuz etkilememek, çevreyi kirletmemek için gerekli tedbirleri almak,

Kalite, İSG & Çevre Yönetim Sistemleri standartlarından taviz vermeden sürekli iyileştirmeyi sağlamak,

Çevreye ve İnsanlara saygılı olmak, çalışanlarımızı ve müşterilerimizi veli nimetimiz olarak kabul etmek,,

Firmamızın Kalite, İSG&Çevre Politikasıdır.